Front cover image for Słownik terminologiczny sztuk pięknych

Słownik terminologiczny sztuk pięknych

Print Book, Polish, 2002, ©1996
Wydawn. Nauk. PWN, Warszawa, 2002, ©1996