Front cover image for Kościół w świecie mediów : historia - dokumenty - dylematy

Kościół w świecie mediów : historia - dokumenty - dylematy

Print Book, Polish, 2002
Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2002