Front cover image for Norges flora, eller Beskrivelser over de i Norge vildtoxende karplanter tilligemed angivelser af de geographiske Forholde, under hvilke de forekomme

Norges flora, eller Beskrivelser over de i Norge vildtoxende karplanter tilligemed angivelser af de geographiske Forholde, under hvilke de forekomme

Print Book, Norwegian, 1861-76
Trykt hos Brøgger & Christie, Christiania, 1861-76