Front cover image for Sriwijaya

Sriwijaya

History of the Kingdom of Sriwijaya, ca. 7th century-1400; a philological study of cronicle sources
eBook, Indonesian, 2006
LKiS : Distribusi, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2006