Front cover image for Goede nabuurschap? : de waterverdragen tussen België en Nederland 1960-2002

Goede nabuurschap? : de waterverdragen tussen België en Nederland 1960-2002

Antwerpen en de Schelde: altijd al een moeilijke relatie (1830-1965), zo luidt de veelsprekende titel van het inleidende hoofdstuk. Met als epiloog (van de hand van Jozef van Hoof): de waterverdragen tussen België en Nederland 1995 - 2002. Het betreft daarbij het verdrag over de verdieping van de Westerschelde, als maatregel voor een betere bereikbaarheid van de haven van Antwerpen. Het Verdrag kwam op 17 januari 1995 tot stand
Print Book, Dutch, 2003
Academia Pess, Gent, 2003