Front cover image for Over de methode : inleiding over de methode: om zijn rede goed te leiden en de waarheid te achterhalen in de wetenschappen

Over de methode : inleiding over de methode: om zijn rede goed te leiden en de waarheid te achterhalen in de wetenschappen

Klassieke wetenschapsfilosofische tekst waarin de Franse wijsgeer (1596-1650) de grondlijnen van zijn filosofie uittekent. NL-ZmNBD
Print Book, Dutch, cop. 2002
6e, herz. [geactualiseerde] dr View all formats and editions
Boom, Amsterdam, cop. 2002