Front cover image for Přesvědčivá prezentace : špičkové rady, tipy a příklady

Přesvědčivá prezentace : špičkové rady, tipy a příklady

Print Book, Czech, 2010
2., aktualiz. a dopl. vyd View all formats and editions
Grada, Praha, 2010