Front cover image for Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników

Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników

Print Book, Polish, 2001
Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 2001