Front cover image for Prefabrykowane pale wbijane

Prefabrykowane pale wbijane

Print Book, Polish, 2005
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Katedra Geotechniki, Gdańsk, 2005