Front cover image for Psychodidaktika : metody efektivního a smysluplného učení a vyučování

Psychodidaktika : metody efektivního a smysluplného učení a vyučování

Print Book, Czech, 2011
Vyd. 1
Grada, Praha, 2011