Front cover image for Języki świata i ich klasyfikowanie

Języki świata i ich klasyfikowanie

Print Book, Polish, 1989
Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa, 1989