Front cover image for Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski

Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski

Print Book, Polish, 2001
Wyd. nowe (3 zm. i uzup.) View all formats and editions
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001