Front cover image for Kosmetyka stosowana

Kosmetyka stosowana

Print Book, Polish, 2009
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2009