Front cover image for Historia da prouincia Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil

Historia da prouincia Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil

Print Book, Portuguese, 1858
Typ. da Academia real das sciencias, Lisboa, 1858