Front cover image for Druga ljubezen : Lacan in filozofija

Druga ljubezen : Lacan in filozofija

Print Book, Slovenian, 2010
Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2010