Front cover image for Stany nadzwyczajne w Polsce w latach 1918-1989 : szkic ustrojowopolityczny

Stany nadzwyczajne w Polsce w latach 1918-1989 : szkic ustrojowopolityczny

Print Book, Polish, cop. 2006
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, cop. 2006