Front cover image for Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego : 1918-1939

Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego : 1918-1939

Print Book, Polish, 1994
"Bellona", Warszawa, 1994