Front cover image for Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski

Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski

Print Book, Polish, 1998
Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 1998