Front cover image for Historia Polski : średniowiecze

Historia Polski : średniowiecze

Print Book, Polish, 2002
Wydaw. Literackie, Kraków, 2002