Front cover image for Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce

Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce

Print Book, Polish, 2001
Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2001