Front cover image for Księga pierwiastków

Księga pierwiastków

Print Book, Polish, 1973
"Wiedza Powszechna", Warszawa, 1973