Front cover image for O istorie culturală a umorului : din Antichitate pînă în zilele noastre

O istorie culturală a umorului : din Antichitate pînă în zilele noastre

Print Book, Romanian, 2006
Institutul European, Iaşi, 2006