Front cover image for O posebni in splošni teoriji relativnosti : (splošnorazumljiv prikaz)

O posebni in splošni teoriji relativnosti : (splošnorazumljiv prikaz)

Albert Einstein (Author), Matjaž. Ličer (Author of introduction, etc., Translator), Vojislav Likar (Author of introduction, etc., Translator), Françoise Balibar
Print Book, Slovenian, 2014
1. izd., 1. natis
Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2014