Front cover image for Uporaba lidarskih podatkov za klasifikacijo pokrovnosti

Uporaba lidarskih podatkov za klasifikacijo pokrovnosti

eBook, Slovenian, 2015
Založba ZRC, Ljubljana, 2015