Front cover image for Vizualna antropologija - osebne izkušnje in institucionalni vidiki = Visual anthropology - personal experiences and institutional aspects

Vizualna antropologija - osebne izkušnje in institucionalni vidiki = Visual anthropology - personal experiences and institutional aspects

Miha Peče (Editor), Nadja Valentinčič Furlan (Editor), Monika Kropej Telban (Editor), Naško Križnar (Dedicatee), Peter Altshul (Translator), Nives Sulič (Translator), Borut Telban (Reviewer), Katalin Munda Hirnök (Reviewer), Ingrid Slavec Gradišnik (Other)
Print Book, Slovenian, 2015
1. izd., 1. natis
Založba ZRC, Ljubljana, 2015