Front cover image for Institució oratòria. Vol. V, Llibre VI

Institució oratòria. Vol. V, Llibre VI

Print Book, Latin, 2002
Fundació Bernat Metge, Barcelona, 2002