Front cover image for Etika v podnikání a hodnoty trhu

Etika v podnikání a hodnoty trhu

Print Book, Czech, 2016
První vydání
Grada Publishing, Praha, 2016