Front cover image for Priročnik za uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje

Priročnik za uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje

Jovana Mihajlović Trbovc (Author), Ana Hofman (Author), Slobodan Vinulović (Translator), Milica Antić Gaber (Reviewer), Urša. Opara Krašovec (Reviewer)
Print Book, Slovenian, 2016
1. izd., 1. natis View all formats and editions
Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2016