Front cover image for Znanost (brez) mladih : zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola

Znanost (brez) mladih : zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola

Print Book, Slovenian, 2017
1. izd., 1. natis
Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2017